2002. november 14., csütörtök

Gyernekversek

Nagyapa nyugdíjas

Nagyapa nyugdíjas,
de sosem ül tétlen,
nem áll meg a munka
dolgos két kezében.

Szívében sem hül ki
a szeretet lángja -
s nagymama emléke
vigyáz a családra.
1979. 05. 15.

Nehogy elfelejtsem

Annyi mindent köszönhetek
drága szüleimnek,
és oly ritkán érdemlem meg,
amit értem tesznek.

s jó, hogy anyák- s apák-napján
bár egy rövid versben
hálát fogadok ... csak aztán
nehogy elfelejtsem...

1992.o6.11.

Simó Melinda verse

Nevem Simó Melinda
búsulok is , nem mintha
hiányozna valami...
Mégis be kell vallani,
hogy néha kell éreznem,
túl kevés szeretetem,
meghálálni igazán,
mit szüleim költenek rám ...

1992. 05. 29.

Nagy Tibornak hívnak

Nagy Tibornak hívnak,
nagy is a családunk.
Gondért bajért nem kell
a szomszédba járnunk

Mégis gond-baj mellett
öröm is jut bőven:
Nagy a szeretet is
gyermekben - szülőben.


Wagner Andrea verse

Az én nevem Andrea,
s mindig gondom van rea,
hogy a jó édesanyám
mosolyt viseljen arcán...

S nemcsak arcán, szívében,
s én is, mint ő, úgy éppen
mosolyoghassak mindég
mint a boldog, tiszta ég ..


Mátéfi Endre verse

Édesapám Kőműves:
keze, szíve épít.
S együtt édesanyánkkal
egészségünk védik.

Sokat tesz a tudomány
s orvoslás is értünk,
hogy a sok bú-baj után
szebb időket érjünk...


Hegyi Margit verse

A családnevünk hegyi,
bár a földszinten lakunk,
ó, de olyan mennyei,
amikor együtt vagyunk...

Szülők és jó testvérek
együttléte angyali,
Isten szeretetének
kell itt szállást nyújtani.

Hogy így bennünk és velünk,
mint ég felé nyúló ág
a föld szintje is legyen
élő, igaz mennyországi...

Én is ...

Én is kis gyermek vagyok,
s évről évre egyre nagyobb,.
S ahogy lélekben is növök,
nem maradok mások mögött.

Velem s bennem nő a hála,
hogy szüleim jóságára
- mint napnak a napos oldal -
felelhessek jóságommal.Itt lakunk a közelben

Itt lakunk a közelben,
s nagyanyámék se messze,
s nem létezik olyan nap,
hogy fel ne keresne.

Felkeres és vigyáz ránk,
s úgy viseli gondunk,
hogy ő érte imánkban

meleg hálát mondunk.

Hiszen meleg szeretetével
annyi mindent pótol,
- neki is megköszönjük
sok részünk a jóból.

Lőrinc Alpár verse

Pásztor utca, hosszú utca,
de jó hazamenni,
mert a kedves otthonomat
nem pótolja semmi.

Vezessen is az én utam
mindig arra ,hol
reám váró meleg szívek
boldogsága dalol.

1991

Csányi Ildikó verse

Szép a zene,
minden hangszer
- ha megszólal -
mintha szíve volna.

De az édesanya dalát
semmi nem pótolja.

1979

Hogyan gondolkozzunk és viselkedjünk?

Gondolkozzál értelmesen -
viselkedjél türelmesen -
vezéreljen csak a jóság,
s a világ is jó lesz hozzád.

Legyen híjával a rossz

Jó a nyár és jó a tél is,
panaszkodunk sokszor mégis,
mert hiányzik valami-
s azt kéne megvallani:

A jóság van sok híjával -
s ne a sorsot illesd váddal ...
- Legyen híjával a rossz,
s annyi panaszt nem okoz...

1995

Nevem PÁZSINT ANIKÓ,
s itt elmondom: annyi jó
vesz körül családomban,
hogy tudom, a menny ott van,
ahol szülők s gyermekek,
egymásnak örvendenek,
s megy munka és tanulás
mint a karikacsapás!

1994

Tünde verse

Úgy hívnak, hogy Tünde,.
Nevem tündérből lett.
A tündér eltünte
búsítja a Földet.

De én nem búsítom,
örömre tűnök fel,
hisz megáldott Isten
áldott jó szülőkkel.


Akik segítenek,
hogy mint jó tündérek,
sikerüljön minden,
hová csak elérhet.

1984

Bíró Ildikó verse

Messze lakunk mi az iskolától,
de sehonnan sem lehet oly távol,
hogy ne tudnám mindig megtalálni,
állhatna az utamba akármi.


Mert odahúz szívem minden vágya,
s lépteimet a jó Isten látja,
megsegít szeretteimmel együtt
hogy a boldogságot elérhessük.

1991

Köszöntő

Hárman vagyunk mi testvérek
s én köztük a legnagyobb -
megérhettem, hogy már én is
itt köszöntőt mondhatok.

Jutalmazza meg az Isten
édesanyánk jó szívét,
hogy mindhárman nagyra nőjjünk

s lelje bennünk örömét.

Kicsi vagyok - versem rövid -
s amit mondok, nagy dolog:
Kik szeretnek s Istent hiszik -
ők igazán boldogok
.
2002. 03. 27.

SIMÓ PÁL VERSE

Édesapám kőműves,
sok-sok házat épít,
nem mindig csak újakat,
s javít nem-egy régit.

Hogy minden ház erős
legyen, és meleg fészek,
hol nagyok és kicsik

mindig jóra készek.
1991

Derzsi Kinga verse

Mindenkinek van otthona,
van családi fészke,
mely fenntartja, s bekapcsolja
jól a nagy egészbe.

Amit szüleimtől kaptam
s kapok ezután még,
arra segít, hogy vezessen
mindig a jó szándék.


S ha vihetem valamire
ezen a világon:
hálás szívvel szeretteim
mindörökre áldom.

1991

Köszöntő

Csodaszép nyárelő,
zöldül, virul minden,
virágzik a hála is
a gyermeki szívben.

A gyermeki szívben
virágzik a hála -
itt egy csokorra való
a szülők napjára.

1978

Ó, megbecsüljük-e az édesanyákat?
amit értünk tesznek, s viszonzást se várnak?
Hányszor virrasztanak, míg pihenünk békén,
gondjaik nem sejtve - gondtalanul élvén ...

És megbecsüljük-e az édesapákat?
Tartó-oszlopai ők egy-egy családnak.
Fáradságuk árán friss erőnk és kedvünk ...
szüntelenül áldjuk, ki áldni meg nem szűnt!

1984


Simó Ildikó verse

Nevem Simó Ildikó,
s azért vagyok mindig jó,
mert édesanyám-apám
és nagymamánk vigyáz rám.

1979. 05. 17.

Pálfi Zoltán Attila verse

Divatos név Attila,
én is viselem...
S nyugszik Isten ostora
békességesen ...

És mai utódai
- mint én: legyenek
jó szülők neveltjeként

békességesek ...
1992

Tele a ház

tele a ház gyerekkel:
szülők vállán sok teher.
Ruha, kenyér s annyi más:
gond.. hisz négyünk iskolás...

De ha jóságban növünk,
mind ember lesz belőlünk,

s nem feledjük, mit tehet
a szülői szeretet.

-1979 -

2002. november 13., szerda

Időzített szülinapi köszöntő

Huszonhat éves vagy, Isti,
s diplomád is van,
mert számítás-technikából
lejárt az iram.

Aki Nagynak születhetik,
ha kicsi is Nagy.
Adja Isten, kis betűvel
tudd nagynak magad.

Programozzon be a jósors
százévnyire bár,
s köszönthessünk, mint most minden
szülinapodnál.

Segesvárt, 2002. november 10-én és mindig
meleg szeretettel Nagytata

2002. november 7., csütörtök

Ugratás

Fiatal paptársam
a helyemre vágyik:
Mennyi van még hátra
a nyugdíjazásig?

Én meg viszontkérdem,
hogy öregkorára
nem költözne-e be
ide Segesvárra?

Hiszen olyan sok a
tennivalóm itt még,
s jól fogna nekem
egy nyugdíjas segítség.

Lehet, hogy kegyetlen
a humorom néha,
de gyertyalángomnak
nem kedves a véka...
2002

2002. augusztus 10., szombat

Szejkefürdői unitárius világtalálkozó: VISZONTLÁTOGATÁS


Sok hajdani látogatást viszonozni jöttünk.
Külön-külön kerestél fel, s ím együtt köszöntünk
nagyapáink falvaiból, s falvainkból elszórt
székely néped így ül nálad immár végtelen tért.
S amíg nyugszol hamvaidban, takar Szejkéd földje:
Él mit írásban és képben feltársz mindörökre
s nemcsak magadnak gyűjtve meg zálogul a Múltért,
hanem minden nemzedéknek, hogy küzdjön a Jussért:
földből, házból, anyanyelvből, munkából, jobb létből,
fészket rakó s hazavágyó léptekből ... S Így érj föl
lélek - és világszabadság szép magaslatára,
ahol örökmozgó lelked tájainkat járja,
s betér hozzánk s viszonzásunk, mint most, mindig várja -
hogy múltunkban és jövőnkben találjon magára.

Mi meg jövünk, egyre többen ... s sosem utoljára.
- 2002. augusztus 10. -

2002. június 30., vasárnap

Kicsengetés és beharangozó

Béla-Botondnak, 2002. június 30-án

A család hetedik lelkésze indul…

Kicsengetés és beharangozó…
Csenget a múlt és felcseng a jövő.
Szólóvá érlelt sok csengettyűszó,
Száz toronyhang szimfóniába nő.

A pillanat késztet, hogy visszanézzél,
És háládat mély zsolozsmába fogd.
Amit kaptál fénylőbb az égi fénynél,
És azt kell már népedben megragyogd.

“Halljátok, Erdély harangoz a mélyben!”
Végvári int, s nem tétlen hallgatod.
S hol egészében virulhat az Éden,
Ott feltámadhat minden tetszhalott.

Mi minden vár!…S oly közelinek érzed…
Száz csengő küld, és hív száz harangszó.
S mert így indulsz, áldott lesz minden lépted,
S kicsengetésed beharangozó…Meleg szeretettel:
az örökifjú Nagyapa és az imáiban mindig veled járó Nagymama

2002. május 2., csütörtök

C-moll dúrral vegyesen

C-moll kedvenc hangnemem,
ha vidám is ütemem,
felbúsong benne a lét,
mert tünékeny csodaszép.

Néha dúrrba megyek át,
ízlelem változatát,
s aztán visszahanyatlom
szívsajduló dallamon.

Magamban bandukolok-
dalról dalra gyúlt sorok-
s újra élem, míg lehet,
az illanó életet.

S ha elnémul zongorám,
elszállt dallamok nyomán
várja, visszatérek-e ...
húrok emlékezete.

Élni még életemet,
amely úgy elsietett,
mint fájón szép hangnemem
- C-moll dúrral vegyesen.
2002. május 2.

2002. február 8., péntek

Verának

Teletoldó szülinapok
szép sora között,
megérkezett a tiéd is,
s hoz ötvenötöt!

Letagadhatnál belőle,
tízet, húszat is,
hiszen mindenre kész erőd
s kedved olyan friss.

Neved is oly határozott,
mint a der-die-das,
Veronika s Ilona közt
Vera az igaz.

Négy testvérnek legkisebbje
s védnöke gyanánt
derűs, nyugodt bölcsességed
sugarazod ránk.

Megértésed lefegyverez
sok indulatot,
s bizalommal közelítnek
kicsik és nagyok.

Tanítás rabszolgasága
nem illet soha -
- kőre is moha.-
Mert tudással ihletődik
eszes, ostoba:
közös eredmény öröme
Isten mosolya.