2006. szeptember 7., csütörtök

Termő sivatagra

A családi találkozó elé

Keresztúri találkozó családok családja,
valamennyi parókiánk népét együtt látja.
Ősi templom s Kollégium meg a bentlakás is:
megugatott haladó karavánnak frissítő oázis.

Holtig tanuló papokkal akar élni népünk,
s egy-két napi kollégium megpezsdíti vérünk.
S a bentlakás furcsa, de jó gondolattal áthat :
legyünk méltó örök bentlakói Erdélynek, hazánknak.

Lám, hogy eltörpül a templom iskolái mellett,
mert a hithez biztos alap: tudomány is kellett.
Hit és haladás nem érhet soha „quantum satis”-t,
s Élet-ajzó humánus tudásnak emel katedrálist.

S a megszolgált élet nyújtson sok kellemes percet,
nemes játékban itt részt vesz kicsi és nagy gyermek.
Fellélegzik test és lélek, s ha táncra is lendül,
bírja a jót s a kevésbé jót is még elevenebbül.

S Keresztúrról úgy térjünk meg a parókiákra,
hol sok áldott gyakorlat vár minden véndiákra.
Vén diákra s családjára – kicsire mint nagyra –
s vezessen a keresztúri szellem termő „sivatagra” …

- 2006. szeptember 7. -