2010. július 23., péntek

Ha meghívnak, ott leszek

Kolozsváron unokák körében:
Reggeli után indulás az emlékkonferenciára (az Erdélyi Unitárius Egyház ünnepélye a testvér-egyházközségi kapcsolatok elindulásának 20. évfordulójára).