2007. március 23., péntek

Magvető

Aratni könnyű, vetni nehezebb.
A "magvető" sok magot elvetett,
de kevés esett a jó, termő földre,
kevés adott kalászt és szemeket.

Némely adott harminc, hatvan annyit
és százannyit is adott némelyik.
S az aratásnál nem is vette észre
az arató, hogy sok mag hiányzik.

Hogy vetéskor sok mag esett rossz helyre,
mert nem volt elég gondosan vetve.
A köveken s a tövisek között
sok mag nem teremhetett semmit se.

Az arató a kalásztengert látja.
az elveszett magokért nincsen vádja.
s ha hibázott is, ő a magvetőt
munkájáért csak áldja.

Aratni könnyű, vetni nehezebb.
Míg megtalálja a termő földet,
sok jó magot elveszt a kéz,
Mely jót akarva magot vet...

Most vetni kell.. annak az ideje.
S ha egész életem így telne le
és szerepem nem más, csak magvetés.
Én vállalom és nem vágyom többre.

Fájdalomtól felszántott lelki-rög
várja mindenhol most a magvetőt.
S vigaszként fogadja ígéretét
- A jó magot, mely adhat jobb jövőt.

Mint magvető áthaladok a földön.
Vezet egy mélységes isteni ösztön.
- nekem is nehéz a magvetés
s ha hibázom, az nem magamból jön...

Elszórom lelkem magvait..
s habár sok rossz helyre esik,
a jó föld megtermi a magáét
és ad harminc, hatvan és százannyit ...

S learatják a késő nemzedékek,
amit életem egykor elvetett.
S a vidám arató - boldogságában
átérzi az én boldog lelkemet.

A sok kudarcból nem látszik majd semmi.
Senki sem fog majd arcomba nevetni.
Akkor már nem leszek, milyen néha voltam,
csak amilyen mindig lenni akartam.

Kolozsvár, 1936. március

2007. március 11., vasárnap

Az irgalmas szamaritánus

Az igazabb életről szólott
a Mester sok szép tanítása,
s a példázatok arra jók, hogy
útját-módját a vak is lássa.

A Törvényben rég meg volt írva:
szeresd istent s felebarátod!
- Felebarát ... e szónak titka
nincs, ha Jézussal magyarázod.

Jeruzsálemből Jerikóba
egy ember ment egyszer, magában,
s rablók támadtak rá! Kifosztva,
vérző sebbel, halálra váltan

roskadt a porba … Nincs menekvés?
– Ó, van, hiszen ím egy zsidó pap
közeledik! Ó, mily szerencsés
fordulat a bajbajutottnak!

Ám a zsidó pap kerül egyet,
teszi magát, hogy nem is látja.
Nem könyörül - és ugyanúgy tett
egy lévita is nemsokára.

harmadik … egy szamaritánus!
Ellenség! ... Ó, jót nincs mit várni!
De minden balsejtelmet áthúz,
hogy ott terem... kezében fásli.

Sebet kötöz ... és szeretettel
odahajol a szenvedőhöz.
Biztosítja, hogy ő is Ember
– s csodát művel pár perc időköz.

A történet így jól végződik.
S Felebarátként hogy tovább juss:
az igazabb életért győz itt
az Irgalmas Szamaritánus.

1978. március 11. –