2007. szeptember 15., szombat

Ősi scholánkban - induló az Unitárius Kollégiumnak

Ősi scholánkban minden jó és szép.
János Zsigmond adja nevét s szellemét.
Valljuk, hogy a szabadság csak türelemmel ép,
Így vár ránk a Föld és így velünk az Ég.

Refr.(1)
Hit, szeretet, s hála vezet,
hű nevelő gondért örök tisztelet.
S bárhová jutunk, hívek maradunk,
Élj s mindig éltess Kollégiumunk!

Szorgalmunk árán haladás a juss.
Jelszavunk : Musis et Virtutibus.
Emberséges tudománnyal boldogul a lét,
Így vár ránk a Föld és így velünk az Ég.

Refr.(1)
Hit, szeretet, s hála vezet,
hű nevelő gondért örök tisztelet.
S bárhová jutunk, hívek maradunk,
Élj s mindig éltess Kollégiumunk!

Négyszázötven évnyi jelenlétünk itt
Készséggel szolgálni minket is tanít
Folytatni a történelmet ajzó örökség
Így vár ránk a Föld és így velünk az Ég.

Refr.(2)
Tudás, élő hit ajz és boldogít,
Dávid Ferenc szólít, s útbaigazít.
Megmaradunk, mert haladunk,
Él, s mindig éltet Kollégiumunk.

Szám s betű csodáit éljük „hic et nunc”,
Itt és mostra váltva Brassai tanunk.
Építgetjük honunk s népünk jobb, szebb életét
Így vár ránk a Föld és így velünk az Ég.

Nincsenek megjegyzések: