2007. december 24., hétfő

Betlehemes

Átdolgozás Sándor Bálint Betlehemese alapján:

(József és Mária a hosszú úttól fáradtan jönnek)


Mária
Ó, az a császár, ó, az a császár,éppen ebben a rettenetes időben kellett, hogy olyan messziről ideparancsolja az embert!

József
Ne zúgolódj Mária, hiszen mindenkor mindig velünk van az Isten.

Mária
Ó, de olyan fáradt vagyok, nem bírok tovább menni…

József
Csak még egy kicsit erősítsd magad,hiszen amott már látszik is Betlehem.

Mária (a fáradtságtól összeesik)
Mindjárt meghalok József, segíts!

József (segítőleg átkarolja és ráadja felső köpenyét)
Né, ezt a köpenyt vedd magadra, hogy ne fázzál annyira, s aztán tégy néhány lépést, hogy odaérhessünk…

Mária
Istenem, olyan késő van már. Eddig mindenki lefeküdt...
De amott mintha világítana egy vendégfogadó ház ablaka… Kopogjál be, hátha kapnánk szállást erre a rettenetes éjszakára.

József (bekopog)
Édes jó gazduram, mi épp most érkeztünk,
Fényes nagy házadba egy kis szállást kérünk.

Vendéglős
Sajnálom, de nektek helyet nem adhatok,
Elfoglalták azt már a pénzes gazdagok.

József
Hallgass meg jó gazda, feleségem beteg.
Valahogy az éjre adj egy kicsi helyet.
Hosszú útról jöttünk, nagyon elfáradtunk,
Elég lesz egy sarok, ahol megnyughatunk.

Vendéglős

Nincsen hely a házban ilyen szegényeknek
csak azoknak akik jó pénzzel fizetnek!

József
Mi nem fizethetünk, nekünk pénzünk nincsen,
helyettünk megfizet a jóságos Isten.

Vendéglős
Pénz nélkül itt nincsen, senkinek nincs szálló,
Szegényeknek ott van künn az az istálló.
Ingyen a tehenek majd melegítenek,
s a jászolban majd meglesz fekvőhelyetek.

József
Gyere és ne búsulj, drága feleségem,
Meghúzódhatunk mi ott is, békességben.

I. Angyal
József és Mária, ím eljött az óra
Menjetek be szépen a kis istállóba.
Legendák szépsége ott száll tireátok,
Ott születik Jézus, kit annyira vártok.

József

Ó, légy áldott, Isten mindenségnek lelke,
Ki nehéz utunkat idevezérelte.
Ez istálló felett támassz fényességet,
Gyújtsd ki csillagát a betlehemi éjnek!

Angyalok(ének) Csendes éj, szentséges éj….

Kicsi pásztor (ének után felébred)
Édes jó istenem, aludni nem tudok,
Jaj, mi van ott, de nagy fényességet látok!

Öreg pásztor
Miért nem nyughatsz fiam, miért zavarsz engemet?!
Hisz csak most tettem le fáradt fejemet…

Kicsi pásztor
Ne haragudjon rám, kedves édesapám,
De ezen az éjen gyönyörűt álmodám
fényes csillag gyúlt ki egy istálló felett,
Ezen az éjszakán nagy ember született.

Öreg pásztor
Én azt már nem hiszem, aludjál csak tovább,
éppen pásztorember álmodjon nagy csodát ?

Kicsi pásztor

Nem tudok aludni, nincs álom szememen,
Kis Messiás jött el az éjszaka nekem.

Öreg pásztor
Nem hiszem azt fiam, te hogy is gondolod,
Hogy mi tudjuk előbb, szegény juhászpásztorok ?
Nem néz ő mifelénk, a pásztortanyára,
Fényes szállást keres, fényes palotában.

Másik pásztor

Édes öreg komám, mély volt a te álmod,
Nem vehetted észre, mily fényesség látszott!
És a mezők felett szálltak az angyalok,
Énekelve nekünk mennyei szózatot.

Öreg pásztor
Aludj de jó komám, ne zavard álmomat,
Angyalok és Jézus nem a földön járnak.
Mit beszéltek nekem ilyen badarságot,
A földre hozzátok a szép mennyországot ?

Angyalok(ének) Mennyből az angyal

Kicsi pásztor Ezt nem hittem volna! Járjunk a végére,
Mi hozott csillagot Betlehem egére ?

Pásztorok (ének) Pásztorok, pásztorok örvendezve

II. Angyal
Jó pásztoremberek, kik idejöttetek
Itt van a kis Jézus, aki ma született,
Nem volt számára hely fényes fogadóban,
magszületett hát a kis istállóban.
Bölcsője a jászol, szalma nyoszolyája
S az örök szeretet magát feltalálja
Hogy a szegényeknek csillaggyújtó kincse,
Biztató sugarát most reátok hintse.

Mind (ének) Napkeletre nézzetek

I. Bölcs
Régóta szemlélem azt az egy csillagot
Mely a többinél fényesebben ragyog.
Azt mondja az Írás,- s ennek így kell lenni -
E láng egy nagy ember születését jelzi.
Valakire várunk évezredek óta,
Aki népeinkre lelki fényét szórja.
S vonzó irányt szabjon munkának, tudásnak,
Boldogulására az egész világnak.

III. Angyal

Ott ragyog a csillag menjetek utána
Találjatok végre az élet titkára.
Itt a jászolbölcső körül megviláglik,
Hogy isten a szívben fejleszti csodáit.
Ahogy a szeretet itt otthont varázsol,
Így gondoskodik Isten az egész világról.

II. Bölcs
Látjuk a csillagot, halljuk a szózatot,
S megfogadjuk a szent szívbéli parancsot.
Tanítványi leszünk az ács fiának,
Aki békét hozott az egész világnak.
Ti is jó pásztorok, kedves atyafiak,
Adjátok szívetek a kicsi Jézusnak,
Hogy mindnyájunkban a béke testet öltsön
S szeretet és jóság terjedjen a földön.

III.Bölcs
Édes kis Jézusom, mi messziről jöttünk,
Hogy itt a jászolnál neked adjuk szívünk.
Íme itt a kincsünk: arany, tömjén, mirha,
Szívünk tüze, melyet szeretetünk szítja.
Legyen jászol helyett szívünk a szállásod,
Meglásd, boldog lesz e helyen lakozásod.
Vezérelj csak minket jobb és szebb életre,
Taníts bocsánatra s emberszeretetre.

IV. Angyal
Vigyétek hát hírül szét a nagyvilágnak,
Hogy a jó akarat mindent jóra válthat,
S, hogy az dicsősége, mennyben az Istennek,
Ha békessége van földön az embernek.

Mind
(ének)Dicsőség mennyben az Istennek

V. Angyal
Vendéglős, gyere ki, halld az üzenetet,
Ott az istállóban Megtartó született.
Nagy házadban nem volt csöppnyi hely számára,
S szégyenül befogad gazdag országába,
Csak vedd észre szíved, jobb keresel azon,
Ami nemcsak neked, mindenkinek haszon.

Vendéglős

Ó, én balga ember, de nagyot tévedtem,
Pedig mily szerencse kínálkozott nekem
Hogyha én ezt tudom, házam nem sajnálom,
Most meg amíg élek, bűnöm szánom-bánom.

VI. Angyal

Ugye, ugye ember, te csak a pénzt nézted,
És nem segítettél pénz nélkül senkinek?
Nem elég, hogy bánjad ami rosszat tettél,
S nem elég, hogy sajnáld amit elvesztettél,
Hanem térj magadhoz, munkálkodj a jóban,
S Betlehem csillaga benned is fellobban.

Vendéglős
Elismerem, Uram, hogy sokat vétkeztem,
Máson nem segítettem, csak a pénzt szerettem.
Segíts meg, hogy jóvá tehessem vétkemet,
Megjobbulva aztán holtig neked éljek.

VII. Angyal

Íme itt a példa, legyen hát tanulság
Életetek legyen szeretet és jóság.
Szépen virágozzék - szeretet, remény, hit,-
S e tudat majd tegyen boldoggá mindenkit.

VIII. Angyal
Még fenn a csillag, világít a fénye,
Vigyen melegséget mindnyájunk szívébe,
S a kis jászol-bölcső kicsi Jézuskája,
Nőjön nagyra bennünk végre, valahára.

IX. Angyal

Nőjön nagyra bennünk, hadd legyen mindenütt
Mennyország a földön, hol egymást szeretjük.
Mert így lesz értelme a szép nagy világnak,
Ha Szeretet - s Béke mindig együtt járnak.

József
Nézzünk tiszta hittel a csillagos égre,
Segítsen az Isten igaz emberségre.
Bízzunk a szeretet csodás erejében,
Hogy megáldjon minket, mindörökké - ÁMEN.

Mind (ének) Úristennek szent Fia

Nincsenek megjegyzések: